Paskaita apie ES

Š.m. balandžio 26 d. Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijoje vyko Europos informacijos biuro darbuotojo Luko Gylio vesta paskaita apie Europos Sąjungą. Šioje paskaitoje dalyvavo 8, IIg ir IIIg klasių mokiniai. Lukas Gylys supažindino mokinius su ES atsiradimo istorija, tikslais, vertybėmis, ką mums duoda ES, pasidalino bendra informacija apie Europos Sąjungą, kurią turi žinoti kiekvienas ES pilietis. Taip pat svečias pristatė mokiniams Europos Sąjungos vykdomus projektus ir programas, kurios įtraukia mokinius, studentus ir mokytojus, bei pasidalino savo patirtimi bendradarbiaujant su mainų programos projektais. Lukas Gylys praplėtė mokinių žinias apie Europos Sąjungą ir palinkėjo mums sėkmės laikant Europos egzaminą, kuris vyks gegužės 7 dieną.

MEPA ambasadorė Živilė Pečiulytė

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija