Europos diena gimnazijoje

Europos diena, džiaugiantis taika ir vienybe, kasmet švenčiama gegužės 9-ąją. Šią dieną minimos istorinės deklaracijos, kurioje išdėstyta R. Šumano idėja apie naujos formos politinį bendradarbiavimą, dėl kurio karas tarp Europos tautų taptų neįsivaizduojamas, metinės. R. Šumano pasiūlymas laikomas dabartinės Europos Sąjungos užuomazga.
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokiniai gegužės 9 dieną taip pat šventė Europos dieną. Pirmiausia pasitikrino žinias ir sužinojo daug įdomių dalykų apie Europos Sąjungą dalyvaudami Europos egzamine. Tai jau tradicija tapęs, keturioliktą kartą organizuojamas trumpas ir nuotaikingas žinių apie Europos Sąjungą konkursas. Kadangi egzaminas vyko internetu ir buvo galima jungtis visą dieną, mokiniai buvo skatinami dalyvauti ne tik per pertraukas, bet ir per pamokas ar klasės valandėles. Mūsų gimnazijoje Europos egzamine dalyvavo 5-8 ir IIg-IVg klasių mokiniai.
Minėdami Europos dieną, pagal projektą „Atgal į mokyklą“ pasikvietėme mūsų mokyklos buvusią mokinę Renatą Rinkauskienę, kuri dirba Užsienio reikalų ministerijoje. Ji pristatė Europos Sąjungos istoriją, atskleidė, kokių galimybių mokiniams suteikia žinios apie ES ir valstybių narių veikimą joje, skatino domėtis europinėmis temomis bei formuotis vertybines nuostatas, įgalinančias jaunus žmones būti aktyviais piliečiais, tikinčiais, kad patys gali daryti pokyčius ES.
Europos dieną per pertraukas gimnazijoje skambėjo muzika ES valstybių kalbomis. Buvo džiugu klausytis ir spėlioti, kokia kalba atliekama daina. Visus šiuos Europos dienos renginius padėjo organizuoti Mokinių taryba ir projekto „Mokyklos Europos Parlamento ambasadorės“ jaunesniosios ambasadorės Brigita Lideikytė, Gabrielė Tutkutė ir Austėja Raišytė.

Jaunesnioji ambasadorė Brigita Lideikytė

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija