Teisinė informacija ir naudojimosi sąlygos

Duomenų apsauga

Kontaktinė mokyklų, dalyvaujančių projekte, informacija surinkta iš oficialių šaltinų (LR Švietimo ministerijos valdomos duomenų bazės ir pačių gimnazijų tinklalapių). Ši informacija bus atnaujinama kasmet, pasikeitus dalyvių sąrašui.

Visa informacija, pateikiama atskiruose tinklaraščio įrašuose, yra šių įrašų autorių atsakomybė (žr. sąlygas žemiau) – naujienų įrašų autoriai atsako už autorių teisių, trečiųjų šalių ir asmens duomenų apsaugą.

Tinklaraščio įrašai: teisių suteikimas ir trečiųjų šalių teisės

Šioje tinklavietėje pateikiama tekstinė ir multimedijos informacija, kaip antai tekstai, nuotraukos, garso ir vaizdo ištraukos, saugoma nacionalinės ir tarptautinės teisės normų, taikomų intelektinės nuosavybės teisėms.

Tinklaraščio įrašai priklauso juos skelbiantiems Naudotojams (MEPA gimnazijoms ir profesinėms mokykloms), dalyvaujantiems projekte „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“.

Paskelbdamas tinklaraščio įrašą, Naudotojas Europos Sąjungai suteikia visame pasaulyje galiojančią, neišskirtinę, nemokamą licenciją talpinti, atkurti, pritaikyti, platinti, viešai atkartoti, atvaizduoti, komunikuoti visuomenei, ir padaryti turinį prieinamu šiame tinklalapyje, su galimybe pasidalinti įrašu socialiniuose tinkluose per įdiegtą valdiklį. Be to, skelbdamas įrašą Naudotojas garantuoja, kad:

  1. Jis turi visas teises suteikti viršuje aprašytą licenciją;
  2. Turinyje nėra nieko, kas pažeistų autorių teises, intelektinės nuosavybės teises, privatumo teises, teisės į asmens atvaizdą ar bet kokias kitas trečiųjų asmenų teises.

Visa atsakomybė už tinklaraščio įrašų turinį tenka juos skelbiančiam Naudotojui. Europos Parlamento biuras Lietuvoje (EPBL) negali stebėti ar kontroliuoti šio turinio, todėl jis negali būti už jį atsakingas. Vis dėlto, jeigu manote, kad šio tinklapio dalimi esantis turinys pažeidžia jūsų autorines teises ar bet kokias kitas teises, prašome pranešti mums apie tai el. paštu epvilnius@europarl.europa.eu. Sužinoję apie teises pažeidžiantį turinį, operatyviai jį pašalinsime arba panaikinsime jo prieinamumą.

Atsakomybės ribojimas

Šiuo tinklalapiu EP biuras Lietuvoje siekia pristatyti visuomenei projektą „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ ir jo dalyvių vykdomą veiklą.

Siekiame, kad ši informacija būtų kuo išsamesnė ir tikslesnė. EPBL, kai tik jam bus pranešta apie pastebėtas klaidas, padarys viską, kad jos būtų kuo greičiau ištaisytos. EPBL gali būti laikomas atsakingu tik už dėl jo klaidų kilusią žalą, esant paskutinėje pastraipoje aprašytoms sąlygoms.

Čia skelbiama informacija yra bendrinio pobūdžio ir nėra sukurta prisitaikant prie kokių nors individualių poreikių. Taigi, ji negali būti laikoma profesionaliu ar teisiniu patarimu. Jeigu norite konkretaus patarimo, rekomenduojame pasitarti su tinkamai kvalifikuotu profesionalu.

EPBL neatsako už tiesioginę ar netiesioginę žalą, kuri gali atsirasti naudojantis šia tinklaviete. Mes stengiamės padaryti viską, kad turėtumėte kuo mažiau nepatogumų dėl techninių klaidų. Kai kurie šioje tinklavietėje esantys duomenys ar informacija gali būti sukurti ar naudojami bylomis ar formatais, kurie nėra be klaidų. Negalime garantuoti, kad mūsų paslaugos nebus nutrauktos ar kitaip paveiktos tokių nesklandumų. EPBL neprisiima atsakomybės dėl duomenų perdavimo nesklandumų, kylančių dėl įvairių interneto tinklų ar nesuderinamumo su vartotojo naršykle.

EP biuras Lietuvoje negali užtikrinti informacijos, patenkančios į šią tinklavietę iš išorės šaltinių, patikimumo ar naujumo. Kartais informacija, pateikta šioje tinklavietėje, yra susijusi su išorės tinklavietėmis, kurių EPBL nekontroliuoja ir už kurias neprisiima jokios atsakomybės.

Šiuo atsakomybės ribojimu nėra siekiama apriboti Europos Parlamento atsakomybės, kylančios iš Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 340 straipsnio.