MEPA programos taisyklės

Šioje dalyje rasite visą informaciją apie MEPA programą, reikalavimus, vertinimą ir apdovanojimus.

Registracija ir mokomieji seminarai

Kvietimas prisijungti prie MEPA programos skelbiamas rugpjūčio pabaigoje-rugsėjo pradžioje. Gimnazijos ir profesinio rengimo centrai, norintys dalyvauti MEPA projekte, registruojasi dalyvauti projekte mokslo metų pradžioje, paskelbus kvietimą registruotis.

Užsiregistravusiųjų gimnazijų ir profesinių mokyklų mokytojai kviečiami į įvadinius MEPA seminarus, kuriuose pristatomi projekto tikslai, mokomoji medžiaga, reikalavimai ir vertinimo kriterijai. Seminarai įprastai vyksta spalio pradžioje.

Programos mokomąją medžiagą sudaro vadovėlis moksleiviui ir vadovas moksleiviams, integruotų pamokų planai su nuorodomis, prezentacijomis, vizualine informacija. 2020-2021 mokslo metais medžiaga bus iš dalies atnaujinta.

Mokslo metų eigoje EP biuras Lietuvoje organizuoja 1-2 mokomuosius seminarus projekto mokytojams, kurių metu kalbama apie ES politines ar ekonomines aktualijas, projekto mokomąją medžiagą ir jos panaudojimą, Europos dienos šventės idėjas ir kt. Dėl pandėmijos ir saugumo apribojimų dalis veiklų buvo perkelta į internetinę erdvę.

Projektinė veikla

Mokslo metų eigoje dalyviai steigia Europos informacijos centrą, integruoja MEPA medžiagą į pamokas, organizuoja Europos dienos šventę ir kitus renginius.

Minimalūs programos reikalavimai

1. Vyresniųjų ir jaunesniųjų ambasadorių paskyrimas

Už projekto įgyvendinimą mokykloje atsako vyresnieji ambasadoriai (mokytojai, kurie ves pamokas ir bus atsakingi už renginių organizavimą) ir jaunesnieji ambasadoriai (aktyvūs moksleiviai, kurie padės organizuoti renginius, kurs informacijos centrą ir atliks kitus darbus, susijusius su projektu).

2. Pamokos

Dalyviai įsipareigoja integruoti projekto mokomąją medžiagą į pamokas (istorijos, geografijos, matematikos, politologijos, užsienio kalbų ar kitų dalykų). Projekto medžiaga gali būti naudojama visus metus, skirtingų pamokų metu, visa arba dalimis – mokytojo nuožiūra.

Turi būti pravesta bent 20 MEPA pamokų per visus mokslo metus.

3. ES informacijos centras

Projekto dalyviai įsteigia ES informacijos centrą, skirtą moksleiviams ir mokytojams. Informacijos centre kaupiami su ES ir Europos Parlamento tematika susiję leidiniai ir informacijos šaltiniai.

Tai gali būti lentyna bibliotekoje ar kitoje moksleiviams laisvai prieinamoje patalpoje. Tai gali būti ir virtualus informacijos centras: dedikuota informacijos šaltinių byla visų mokyklos kompiuterių darbalaukiuose, atskiras puslapis mokyklos tinklalapyje ir pan.

4. Europos dienos šventė

Europos dienos šventė – galimybė pasireikšti jaunesniesiems projekto ambasadoriams organizuojant renginius ir įtraukiant į ją mokyklos, rajono ar miesto bendruomenę. Tai turi būti originalus renginys (t. y. ne dalyvavimas kitų projektų ar institucijų iniciatyvose). Jis turi vykti gegužės 9 d. (Europos dieną) arba artimiausiomis tos pačios savaitės dienomis.

2020-2021 m. m. MEPA projekto reikalavimus parsisiųskite iš čia.

Ataskaitos ir vertinimas

Projekto pabaigoje dalyviai pateikia EPBL ataskaitą, kurioje pateikia informaciją apie pamokų skaičių, organizuotus renginius, Europos dienos šventę, komunikaciją projekto metu ir informacijos centro steigimą. Mokyklų pripažinimas MEPA narėmis remiasi pateiktais duomenimis.

Kokybinis gimnazijų vertinimas ir geriausiųjų apdovanojimai

Ataskaitos yra vertinamos pagal iš anksto nustatytus kriterijus. Įprastai, geriausiai pasirodžiusios gimnazijos yra kviečiamos į Euroscola dienas Strasbūre, o mokytojai kviečiami dalyvauti MEPA seminaruose Briuselyje. Dėl pandemijos atšaukus šiuos renginius, EPBL teikia kitus paskatinamuosius prizus geriausiems dalyviams.

MEPA grafikas

Veikla Terminai
Kvietimas registruotis dalyvauti projekte Rugsėjis
Įvadiniai seminarai Spalio pirmoje pusėje
MEPA pamokų vedimas Visus mokslo metus
Teminiai renginiai Visus mokslo metus
Informacinio centro (lentynos, aplanko su medžiaga kompiuteriuose, puslapio mokyklos tinklalapyje) steigimas (pildymas) Kuo anksčiau
Europos dienos renginiai Gegužės 9 d. (arba artimiausiomis Europos dienai dienomis)
MEPA veiklos ataskaitos pateikimas Gegužės 31 d.
Mokyklų vertinimas ir mokyklų – Europos Parlamento ambasadorių paskelbimas (preliminariai) Birželio 20 d.
Turite klausimų? Susisiekite su mumis