ES prioritetai

Šių metų vasario 27 dieną IIg-IVg klasėms vyko pilietiškumo pagrindų pamoka apie ES 2023-iųjų metų prioritetus. Mokytoja trumpai pristatė, kad nuo 2016 m. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija svarstė ES teisėkūros prioritetus ir dėl jų susitarė metinėje Bendroje deklaracijoje, taip užtikrino institucijų veiksmingumą ir glaudesnį bendradarbiavimą. EP pirmininkė Roberta Metsola, kartu su kitų ES institucijų vadovais, 2023-iesiems pabrėžė paramos Ukrainai nepajudinamą tęstinumą, žaliąją ir skaitmeninę bendrijos pertvarką, migracijos ir prieglobsčio reformą. Mokiniai pateikė bendrą minčių žemėlapį apie 2023-iųjų ES prioritetus. Dirbdami grupėse, sudarė reitingų lentelę nuo svarbiausio iki mažiausiai svarbaus prioriteto ir pabandė tai pagrįsti. Kiekviena grupė gilinosi į savo pasirinktą ES prioritetą, sudarė infografiką, kurį paskelbė MEPA informaciniame centre.
Svarbiausiu ES prioritetu mokiniai išrinko paramą Ukrainai, kad ES ir toliau telktų visas jėgas ir pastangas vienam pagrindiniam tikslui – pergalei.
Jaunesniosios ambasadorės Austėja Raišytė, Brigita Lideikytė

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija