Europos diena gimnazijoje

Europos diena švenčiama kasmet gegužės 9-ąją, kai visi džiaugiasi taika ir vienybe Europoje. Šią dieną minimos istorinės Šumano deklaracijos, kurioje išdėstyta R. Šumano idėja apie naujos formos politinį bendradarbiavimą Europoje, dėl kurio karas tarp Europos tautų taptų neįsivaizduojamas, metinės. R. Šumano pasiūlymas laikomas dabartinės Europos Sąjungos užuomazga.
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokiniai, gegužės 9 dieną šventė Europos dieną. Pirmiausia pasitikrino žinias ir sužinojo daug įdomių dalykų apie Europos Sąjungą dalyvaudami „Europos egzamine“. Tai jau tradicija tapęs, keturioliktą kartą organizuojamas trumpas ir nuotaikingas žinių apie Europos Sąjungą konkursas. Kadangi egzaminas vyko internetu ir galima buvo jungtis visą dieną, bet kuriuo laiku, mokiniai buvo skatinami mokytojų dalyvauti ne tik pertraukų, bet ir pamokų, klasių valandėlių metu. Mūsų gimnazijoje Europos egzamine dalyvavo 5-8 ir IIg-IVg klasių mokiniai. Minint Europos dieną pagal projektą „Atgal į mokyklą“ pasikvietėme mūsų mokyklos buvusią mokinę Renatą Rinkauskienę, kuri dirba Užsienio reikalų ministerijoje. Ji pristatė Europos Sąjungos istoriją, atskleidė kokias galimybes mokiniams suteikia žinios apie ES ir valstybių narių veikimą joje, skatino domėtis europinėmis temomis, bei formuotis vertybines nuostatas, įgalinančias jaunus žmones būti aktyviais piliečiais, tikinčiais, kad gali daryti pokyčius ES.
Europos dieną pertraukų metu skambėjo muzika ES valstybių kalbomis. Buvo džiugu klausyti ir spėlioti, kokia kalba atliekama daina. Visus šiuos Europos dienos renginius padėjo organizuoti Mokinių taryba ir projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ jaunesniosios ambasadorės Brigita Lideikytė, Gabrielė Tutkutė ir Austėja Raišytė.
Jaunesnioji ambasadorė Brigita Lideikytė

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija