Integruota istorijos ir geografijos pamoka ,,Tada ir dabar – laisvės ir galimybės”

Integruota istorijos ir geografijos pamoka
,,Tada ir dabar – laisvės ir galimybės”.

Ką aš žinau apie Lietuvą, geopolitinę situaciją, valstybingumą, savo teises ir pareigas?
Tokiais klausimais buvo diskutuojama integruotos pamokos pradžioje vasario 10 d.
MEPA jaunieji ambasadoriai paruošė viktoriną 5-10 klasių mokiniams, skirtą Vasario 16 – ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Mokiniai aktyviai dalyvavo atliekant kompiuterines užduotis, giedojo Lietuvos himną ir kitas lietuviškas dainas, pasidalijo savo žiniomis apie svarbiausius Lietuvai įvykius, prisiminė, susipažino su naujais faktais. Remdamiesi sukaupta informacija ir savo fantazija, dailės pamokos metu jie kūrė darbus, kuriuose atsispindėjo santykis su gimtine, supratimas, kas jiems yra Lietuva, atskleidė savo žinias apie Lietuvos istoriją.
Ši pilietiškumo pamoka ugdė mokinių supratingumą, patriotizmą ir meilę Tėvynei.
Pamoką organizavo istorijos ir geografijos mokytojos.

Kauno Prano Daunio ugdymo centras