Europos kalbų diena – rugsėjo 26-oji

10 – 9 klasių mokiniai per integruotas anglų, pilietiškumo, geografijos ir rusų kalbos pamokas diskutavo apie Europos žaliąjį kursą, remdamiesi Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen Europos Parlamente skaitytu metiniu pranešimu. Geografijos mokytoja Z. Talutienė mokiniams priminė darnaus vystymosi tikslus, akcentavo, kad Europos žaliasis kursas jau tapo mūsų ekonomikos ašimi ir jo mastui nėra lygių. Pilietiškumo pagrindų mokytoja J. Strebeikienė, anglų klb.mokytoja G. Dantienė, rusų klb. mokytoja L. Andriuškevičienė su 6 – 10 klasių mokiniais diskutavo apie tvarių išteklių naudojimo ir gamybos modelius.
Mokiniai mokėsi pristatyti darbus savo bendraamžiams, žaidė žaidimus, bei atliko kitas užduotis.

Kauno Prano Daunio ugdymo centras