Solidarumo atspindžiai katastrofų literatūroje

Solidarumo atspindžiai katastrofų literatūroje
Lapkričio 26 d. IV g klasės B kurso mokiniai įsijungė į MEPA projekto veiklas.
Pasirinkę 3 modulį „Europos Sąjungos vertybės“ nutarėme organizuoti pasirengimo rašiniui „Solidarumo atspindžiai katastrofų literatūroje“ pamoką. Kadangi šio laikotarpio literatūrą jau analizavome, tad per šią pamoką turėjome galimybę susisteminti medžiagą ir pasirengti rašiniui. Iš pradžių aptarę šiandieninę pabėgėlių situaciją, lietuvių poziciją, bandėme įsivaizduoti šių žmonių situaciją, todėl grupė suvaidino epizodą prie sienos. Po to padiskutavome apie migrantų gyvenimo baisumus, apie mūsų ir kitataučių solidarumą. Prisiminę skaitytus kūrinius, mokiniai aptarė solidarumo pavyzdžius, numatė temos aspektus, kontekstą.
Ši pamoka buvo naudinga ne tik tuo, kad pakartojome literatūrinius pavyzdžius, pasirengėme rašiniui, bet visos veiklos atskleidė ir mokinių poziciją: nors esame ir maža tauta, bet galime bent kiek kitam padėti nelaimėje, nes, pasak lenkų kunigo Jozefo Tischnerio, solidarumas yra sąmoningas apsisprendimas prisiimti ne tik savo, bet ir kito naštą.
Lietuvių kalbos mokytoja Elena Vaitkuvienė

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija