Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Vienas iš Europos Sąjungos tikslų – gerbti savo kultūros ir kalbų įvairovę, saugoti savo vertybes bei interesus. Tai prisiminę, vykdydami projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ veiklas ir minėdami Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas su penktokais kalbėjome apie savo tautos vertybes. Išsiaiškinome, kad viena iš svarbiausių vertybių – kalba, spausdintas žodis, aptarėme, kiek lietuvių tautai teko paaukoti, kad lietuviškas spausdintas žodis būtų išsaugotas.
Antrojoje pamokoje, pristatę savo užrašytas mintis, kodėl turime saugoti savo gimtąją kalbą, domėjomės Europos Sąjungos šalių valstybinėmis kalbomis, rinkome informaciją ir pristatėme klasės draugams. Apibendrindami pamoką penktokai priėjo išvadą, kad lietuviško žodžio kelias buvo ypač sunkus, todėl turime jausti pareigą bei atsakomybę branginti savąją kalbą, puoselėti tautos vertybes ir tradicijas, o taip pat gerbti kalbų įvairovę.

Ar žinojote, kad Europos Parlamentas dirba 24 kalbomis? Viena iš 24 kalbų yra žinoma ir lietuvių.

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija