Socialinių mokslų diena „Apie ES kitaip“

2020-01-27 Socialinių mokslų diena „Apie Europos Sąjungą kitaip“
Skatinant mokyklos bendruomenę aktyviai domėtis Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje gimnazijoje įgyvendinamas projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“. Ketvirtus metus vykdant projekto veikas gimnazijoje nutarta 5- 8 ir I-III g klasių mokiniams organizuoti kultūrinę pažintinę socialinių mokslų dieną „Apie Europos Sąjungą kitaip“.
Šią dieną mokiniai išmaniai ir kūrybingai domėjosi jaunimui aktualia ES veikla, naujai išrinktų ES institucijų vadovų veikla ir sprendimais, susipažino su ES aplinkosaugos problemomis, Europos kultūrinėmis vertybėmis ir lankytinais Europos objektais. Daugelį žinių mokiniai įgijo atlikdami individualiai ar grupelėmis interaktyvias užduotis, žaisdami žaidimus internetu, dalyvaudami komandinėse varžytuvėse. Mokiniai paruošė plakatų ir lankstinukų ragindami atkreipti dėmesį į mus supančios aplinkos taršos problemas. Apibendrinamojoje dienos dalyje mokiniai atliko savitikros testą ir įsivertino įgytas žinias. Jo rezultatai dar kartą parodė, kad mokytis kartu ir ne per tradicines pamokas daug smagiau ir įgytos žinios daug įvairesnės. Taip pat buvo malonu girdėti, kad mokinių lūkesčiai išsakyti šios dienos pradžioje išsipildė, o socialinių mokslų dienos veikla mokiniams buvo įdomi ir įgyta informacija aktuali gyvenime.
Šios dienos išradingiausi, kūrybingiausi, išmaniausi, aktyviausi apdovanoti laimingaisiais žetonėliais, kurie turėtų paskatinti ir toliau būti aktyviais ES piliečiais, domėtis ES sprendimais puoselėjant demokratiją Europoje.
Organizatoriai dėkingi už pagalbą talkinusiems mokytojams ir sumaniems, aktyviems, išradingiems savo mokiniams.
Socialinių mokslų dienos organizatorės: ekonomikos ir informacinių technologijų mokytoja Daiga Milkintienė, geografijos mokytoja Loreta Stulgienė, istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Ineta Stankuvienė

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija