Pinigai. Euro neįsivedusių šalių valiuta

Pinigai. Euro neįsivedusių šalių valiuta

Bulgarija, Čekija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Švedija – tai šalys, kuriose euras dar neįvestas, bet kurios taps euro zonos šalimis, kai įvykdys būtinas sąlygas. Daugiausia tai valstybės narės, įstojusios į Europos Sąjungą 2004 m., 2007 m. ir 2013 m., t. y. jau po euro įvedimo 2002 m.
Retkarčiais valstybės narės gali išsiderėti išlygų iš kurio nors Europos Sąjungos teisės akto ar sutarties ir susitarti, kad jos nedalyvautų tam tikrose politikos srityse. Bendros valiutos atveju tokią išlygą išsiderėjo Danija. Tapusi ES nare, ši šalis pasiliko savo ankstesnę valiutą.
Klausimas, kodėl šios šalys neskuba jungtis prie euro zonos? Be jokios abejonės, jos tam turi labai svarią priežastį – jų pinigų politika yra tiesiog visiškai kitokia. Tos šalys gyvena laisvai plaukiančios valiutos sąlygomis ir tomis sąlygomis joms yra gana daug naudos nesijungti prie euro zonos.
Ekonomikos pamokoje mokiniai ruošė, ieškojo informacijos ir kūrė pateiktis apie ES šalis, kurios nėra įsivedusios euro.
Pamokos pabaigoje vyko pateikčių pristatymas.

Ekonomikos mokytoja Daiga Milkintienė

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija