Pamoka su EP biuro Lietuvoje atstovu Robertu Pogoreliu

Kovo 26 d. IIa klasės pilietiškumo pagrindų pamokoje, kaip svečias, dalyvavo Europos Parlamento biuro Lietuvoje atstovas Robertas Pogorelis. Pamokos metu, buvo pristatyta “Naujiena ar melagiena: Europos Sąjungos kova su desinformacija” prezentacija. Jos metu, R. Pogorelis pristatė:
▪️Kaip atskirti desinformaciją ( žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ir kt.).
▪️ Kokius padarinius tai sukelia.
▪️Kaip yra kurstoma melaginga informacija.
▪️Kokie yra pagrindiniai nepatikimų informacijos šaltinių bruožai.
Ir kita.
Šios pamokos metu, antrokai sužinojo daug apie melagingus pranešimus ir jų grėsmę valstybei ir jos gyventojams. Išmoko kaip juos atpažinti. Buvo supažindinti su šalies gyventojų pasitikėjimu spauda statistika, bei to teigiamus/neigiamus aspektus.

Pamoka buvo turininga bei naudinga. Dėkojame Putinų gimnazijos “Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės” projekto vyresniajai ambasadorei Daliai Miliauskaitei už suorganizuotą pamoką

#AlytausPutinugimnazija
#MEPALIETUVA

Gimnazijos jaunesnioji ambasadorė Edita Kazlauskaitė

Alytaus Putinų gimnazija