Migracijos

Migracijos – aktuali tema šiomis dienomis. ES ir jos valstybės narės vis aktyviau siekia, kad Europos migracijos politika būtų veiksminga, humaniška ir saugi. Tikriausiai nerasime šeimos, kurios nebūtų palietusi emigracija, tai dažnas reiškinys veikiamas įvairių priežasčių. Vieni keliavo ar keliauja savo noru, kitus priverčia aplinkybės. Migracijos temą gvildeno I g klasės gimnazistai pasiskirstę grupėmis, mokiniai nagrinėjo ES, Europos Parlamento internetinius puslapius, stebėjo žinių laidas ir paruošė pristatymus pagal planą: ,,Gyvybių gelbėjimas jūroje ir kova su neteisėtu migrantų gabenimu“, ,,Kaip ES valdo migracijos srautus?“, ,,Migracijos maršrutai: iš kur atvyksta migrantai?“, ,,Kas vyksta su migrantais ir pabėgėliais jiems atvykus?“, ,,ES vaidmuo migracijos srityje“, ,,Migracijos priežastys. ES prieglobsčio ir migracijos taisyklės“, ,,Migracija Lietuvoje“. Vieni ruošė skaidres, kiti sudarinėjo žemėlapius, treti – plakatus.
Mokiniai pagilino žinias apie FRONTEX organizacijos veiklą. Kaip ES rūpinasi migrantais. Taip pat įdomu buvo klausyti mokinių pristatymą apie migracijos pokyčius Lietuvoje.
Pamokos pabaigoje išmoktas žinias pasitikrino žaisdami KAHOOT žaidimą.
Geografijos mokytoja Loreta Stulgienė

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija