MEPA pamokų ciklas apie liaudies dainas

MEPA pamokų ciklas apie liaudies dainas
Kovo paskutinę savaitę į projekto MEPA veiklas įsijungė ir 7 klasės mokiniai. Organizavome ciklą pamokų pagal 3 modulį „Europos Sąjungos vertybės“. Pasirinkę temą „Kalbų ir kultūrų įvairovė ir jos privalumai“ dėmesį sutelkėme į pamokas „Liaudies dainų panašumai ir skirtumai“.
Per pirmąsias pamokas mokiniai diskutavo apie liaudies dainų savitumą, prasmę, vertę, klausėsi ir lygino lietuvių liaudies dainas, atliekamas choro, folkloro ansamblių bei grupių „Skylė“ ir „Kitava“. Bendrai analizavome velykinę dainą: rinkome ir aiškinomės jos simbolius, kuriuos siejome su mūsų tautos kultūra, papročiais. Po to grupėse ieškojo informacijos ir ruošėsi pasirinkta forma pristatyti kitų rūšių – kalėdines, Joninių, vestuvių, rugiapjūtės – dainas. Vėliau jas pristatę ieškojo informacijos apie kaimyninių tautų (latvių, lenkų, gruzinų, ukrainiečių) dainas, klausėsi jų įrašų, lygino melodijas, apibendrindami bandė sieti su tautos istorija, kultūra, charakteriu.
Šios pamokos buvo naudingos ne tik tuo, kad išsamiau išnagrinėjo lietuvių liaudies dainų ypatumus, suvokė jų savitumą, grožį, bet leido išsakyti savo nuomonę, atsiskleisti atliekant kūrybinę užduotį, bendradarbiauti. O svarbiausia tai, kad pamokos padėjo suvokti mūsų ir kaimyninių šalių savitumus ir panašumus, labiau pamilti pačią liaudies dainą
Lietuvių kalbos mokytoja Elena Vaitkuvienė

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija