MEPA pamoka 5 klasėje „Europą vienijančios vertybės (2)“

MEPA pamoka 5 klasėje „Europą vienijančios vertybės (2)“
Vykdant projektą „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ 5 klasės mokiniams vyko antroji lietuvių kalbos ir literatūros pamoka apie vertybes. Šį kartą aptarėme A. De Sent-Egziuperi alegorinę pasaką „Mažasis princas“.
Pamokos pradžioje mokiniai dirbdami porose turėjo remdamiesi perskaitytu kūriniu įvardinti kuo daugiau vertybių, paskui buvo pasiūlyta išskirti svarbiausias. Mokiniai įvardijo, kad kūrinyje aukštinamos tikrosios dvasinės vertybės: meilė, draugystė, atsakingumas. Prisiminę ir pakartoję ankstesnėje pamokoje aptartas pagrindines Europos Sąjungos deklaruojamas vertybes dar kartą akcentavome, kad „Mažajame prince“ pabrėžiamos vertybės yra bendražmogiškos, pamatinės. O norėdami, kad pasaulis būtų gražesnis, perfrazuojant knygos mintis, pirmiausia kiekvienas turime iš savo „planetos“ išsiraustyti bedygstančius ir sukerojusius baobabus ir užsiveisti vešintį rožių sodą. Todėl kiekvienas penktokas patyrinėjo savo planetą (save) ir ant nupieštų baobabų surašė savo ydas, o ant rožių – gerąsias savybes. Pats rašytojas teigė, kad „vienintelė vertybė žemėje žmogaus ryšys su žmogumi“. Penktokai apibendrino, kad tik būdami teisingi, mylintys ir mokantys atjausti galėsime lengvai palaikyti ryšį, bendrauti su bet kokiu kitu žmogumi, jausime pagarbą ir toleranciją kitokiam, pripažinsime kitų asmenų teises ir laisves, t. y. laikysimės bendrų Europos Sąjungos vertybių.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Marytė Karpienė

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija