MEPA ambasadorių išvyka į Seimą

2023-11-21 apdalininko profesijos I kurso gimnazistai dalyvavo išvykoje į Vilnių. Buvo aplankytas Lietuvos Respublikos Seimas. Mokiniai iš arti pamatė šalies įstatymų leidimo būstinę. Tą dieną darbotvarkėje buvo numatyti klausimai apie mėgėjų žvejybos įstatymo, elektros energetikos įstatymo straipsnių pakitimų, pateiktas diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 pakeitimo įstatymo projektas, asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 pakeitimo įstatymo projektas, Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų Laisvės premijų paskyrimo Petrui Plumpai ir Europos Parlamentui“ projektas. MEPA amabasadoriai apžiūrėjo istorinę Nepriklausomybės atkūrimo salę Seimo rūmuose. Stebėjo gyvai kaip šalies parlamentarai vykdo savo pareigas. Susitiko, bendravo ir uždavė rūpimus klausimus Aplinkos ministrui S.Gentvilui.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras