ES vertybės bendradarbiaujanti pamoka

Įgyvendinant projektą #MEPALietuva, organizuotos bendradarbiaujanti pamoka, skirtos supažindinti mokinius su Europos Parlamento veiklos naujovėmis bei kviečiančios geriau suprasti Europos Sąjungos įvykius. Lisabonos sutarties pirmuosiuose puslapiuose išvardytos pagrindinės Europos Sąjungos vertybės: žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė, žmogaus teisių užtikrinimas. Šių taisyklių privalo laikytis kiekviena šalis, norinti tapti ES nare. Šių vertybių propagavimas, taip pat taikos ir ES piliečių gerovės užtikrinimas yra vieni pagrindinių ES tikslų. Minėdami savo valstybines šventes kovo 11 d. kaip Nepriklausomybės atkūrimo dieną, vasario 16 d.- Valstybės atkūrimo dieną, kasdien vis matydami karo pasekmes Ukrainoje ypatingai vertiname ir savo LAISVĘ. Klaipėdos E. Galvanausko profesinio mokymo centras (etikos mokytoja Asta Astrauskienė) bendradarbiaudami kartu su Kauno “Varpo” gimnazija (etikos mokytoja Ilona Čimžienė) organizavo integruota etikos pamokos apie ES vertybes, jų atsiradimo istoriją ir svarbą mūsų kasdienybėje. Gimnazijų mokiniai pamokoje savo žinias įtvirtino trumpame KAHOOT! protmūšyje, kurio rengime prisidėjo jaunieji MEPA ambasadoriai.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras