Laiškas europiečiui

Laiškas europiečiui
Vykdydami projekto „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“ veiklas vėl organizuojame pamokas pagal pasirinktus modulius.
Lapkričio mėnesį su II g klasės mokiniais organizavome ciklą pamokų pagal 3 modulį „Europos Sąjungos vertybės“. Pasirinkę temą „Kalbų ir kultūrų įvairovė ir jos privalumai“ nutarėme parašyti laišką europiečiui. Per 3 pamokas atlikome įvairias užduotis: diskutavome apie lietuvio ir europiečio panašumus, skirtumus, grupėse mokiniai rinko laiškui medžiagą apie Nemakščių istoriją, kultūros objektus, įžymius žmones. Pristatę medžiagą ir ją aptarę grupėse ją redagavo. Paskutinę pamoką vieni kūrė įžangą, kiti – pabaigą, trečia grupė redagavo visą tekstą, o ketvirtos grupės nariai apgalvojo laiško vertimo, siuntimo būdus. Rezultatas pasiektas: sukurtas ne tik laiškas – kvietimas su lietuvišku ir anglišku variantais apsilankyti Nemakščiuose, bet ir laiško kodas.
Pamokos pabaigoje reflektuodami mokiniai jautėsi laimingi, kad taip darniai bendradarbiavo, kad praplėtė akiratį, kad turėjo galimybę ugdyti ir atskleisti savo skaitmeninį raštingumą. Žinoma, laiškas dar neišsiųstas, bet tikimės, kad jis tikrai ras savo adresatą.
Lietuvių kalbos mokytoja Elena Vaitkuvienė

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija