Kūrybinė-praktinė veikla „Atrask ES“

2020-01-28 Kūrybinė-praktinė veikla „Atrask ES“
Įgyvendinant projekto „Mokyklos-Europos Parlamento ambasadorės“ veiklas gimnazijoje siekiama, kad mokiniai įsigilintų į ES organizacijos veiklą. Todėl kūrybinėje-praktinėje veikoje „Atrask ES “ dalyvaujantys 5-8 ir I-III g klasių mokiniai naudodamiesi projekto veiklose įgytomis žiniomis, rengė plakatus atspindinčius organizacijos stiprybes. Plakatuose perteiktos tokios idėjos kaip bendrystė, pagarba kitiems, akcentuota bendros ES valiutos, laisvės laisvai keliauti nauda. Mokiniai dirbo grupėmis, plakatus kūrybiškai apipavidalino. Paruošti plakatai bus panaudoti gimnazijoje vykdant kitas MEPA veiklas.
Geografijos mokytoja metodininkė Loreta Stulgienė

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija