Klaipėdos miesto mokyklų mokinių eko viktorina „Žalioji ekonomika – saugi ir tvari aplinka“.

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centre vyko Klaipėdos miesto mokyklų mokinių eko viktorina „Žalioji ekonomika – saugi ir tvari aplinka“.
Žalioji ekonomika (angl. green economy) yra ekonominė sistema, kurioje siekiama suderinti ekonomikos plėtrą su aplinkosaugos ir tvarumo principais. Ši ekonomikos forma yra orientuota į ilgalaikį aplinkos išsaugojimą ir tvarų išteklių naudojimą, siekdama sumažinti neigiamą žmonių poveikį aplinkai.
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras gimnazistai, suburti mokytojų Laimutės Gegieckienės ir Kęstučio Krūmino, išbandė jėgas. Komandai teko pasukti galvas, rasti atsakymus į 30 klausimų apie tvarumą, ekologiją, tausojimą, prisiminti istoriją, įminti įdomius istorijos faktus. Viktorina – šauni galimybė mokiniams pagilinti žinias, praplėsti akiratį, pasitikrinti ir įtvirtinti žinias. Džiaugiamės rezultatais.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras