I – IIG KLASIŲ MOKINIŲ IŠVYKA Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ IR EUROPOS INFORMACIJOS CENTRĄ

2022 m. gruodžio 14 d. Vilniaus r. Paberžės ..Verdenės“ gimnazijos I-IIG klasių mokiniai su mokyklos jaunaisiais Europos Parlamento ambasadoriais lankėsi Lietuvos Respublikos Seime ir Europos informacijos centre.

Mokiniai ekskursijos po LR Seimą metu lankėsi svarbiausiose Seimo vietose, susipažino su jų istorine svarba, sužinojo apie asmenis, kurie dirbo bei lankėsi šiuose Seimo rūmuose, taip pat pažino įstatymo leidybos kelią nuo sukūrimo iki paskelbimo ir įsigaliojimo. Vizito metu mokiniai susitiko su Seimo nariais, juos pakalbino.
Iš Seimo mokiniai keliavo į Europos informacijos centrą, kur susipažino su centro veikla, jaunimo galimybėmis Europos Sąjungoje ir išbandė savo žinias interaktyvioje viktorinoje. Viktorinos laimėtojai buvo apdovanoti įvairiais vertingais prizais.

Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazija