ES biudžeto skirstymo simuliacija

Geografijos pamokose atlikome ES biudžeto skirstymo simuliaciją, teikėme pasiūlymus ES parlamentui. Kadangi 8 klasėje kalbame apie ekonomiškai stiprias ir ekonomiškai silpnas Europos valstybes, šių skirtumų priežastis. Kokios finansinės pagalbos sulaukia naujos Europos Sąjungos narės. Kurios valstybės yra gavėjos, kurios ,, donorės“…
Į šią temą, kovo 5 d. integravome MEPA projekto pamoką ,,Ilgalaikis Europos Sąjungos biudžetas“. Aštuntokai laikinai tapo Europos Tarybos, Europos Komisijos ir Europos Parlamento nariais. Peržiūrėję filmuotą medžiagą apie ES biudžeto sudarymą ir paskirstymą, mokiniai dirbdami ,,institucijose“ skirstė biudžeto pinigus svarbiausioms finansuojamoms sritims. Savo pasiūlymus pateikė ES parlamentui svarstyti. Norint tinkamai išdalinti biudžetą, reikėjo ir matematinių žinių.
Kadangi klasėje yra puikių matematikų, biudžetas buvo išdalintas puikiai. Ką gali žinoti, galbūt jų tarpe yra būsimų ES parlamentarų?

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija