Žmogaus teisių diena

Žmogaus teisių diena Panevėžio „Minties“ gimnazijoje
2023 m. gruodžio 10 d. sukako 75 metai, kai JT Generalinė Asamblėja priėmė Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją – vieną svarbiausių XX amžiaus tarptautinių dokumentų, kuris turėjo lemiamą įtaką pasaulio ir atskirų valstybių raidai po Antrojo pasaulinio karo. Ši diena tradiciškai minima ir Panevėžio „Minties“ gimnazijoje. Jaunieji gimnazijos ambasadoriai gruodžio 12-15 dienomis vedė pilietiškumo pamokas I gimnazijų klasių mokiniams. Didžiausias dėmesys pamokose buvo skiriamas 2023 m. A. Sacharovo premijos laureatei Mahsa Jina Amini. Per integruotą anglų kalbos- pilietiškumo ugdymo pamoką I a kl. mokiniai nagrinėjo Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, atliko interaktyvias užduotis.
A. Sučylienė

Panevėžio „Minties“ gimnazija