Žalioji lyderystė

Darnus vystymasis – šiuolaikinės valstybės ir visuomenės raidos kelias. Jis remiasi trimis pagrindiniais elementais – aplinkos apsauga, ekonomine ir socialine gerove. Vis dažniau iškylantys ekologijos ir gamtos saugojimo iššūkiai skatina mąstyti apie darnų vystymąsi. Pagrindinė darnaus vystymosi idėja – suvokti, kaip žmonija turi gyventi tenkindama savuosius poreikius turėdama itin ribotus išteklius. Kovo ir balandžio mėn. MEPA jaunieji ambasadoriai vykdė šviečiamąją veiklą: I-II gimnazijos klasėse pravedė vienuolika paskaitų apie darnųjį vystymąsi, darnaus vystymosi tikslus, apie kiekvieno iš mūsų galimybę prisidėti prie planetos išsaugojimo. Paskaitos darnaus vystymosi tema vyko ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų. Jaunieji ambasadoriai lankėsi Mažeikių „Žilvičio“ darželyje, Kazimiero Jagmino, “Vyturio” ir “Žiburėlio” pradinėse mokyklose, “Ventos” progimnazijoje. Susitikimų metu gimnazistais su mažaisiais savo bičiuliais kalbėjosi apie atliekų rūšiavimo būtinybę, apie kiekvieno iš mūsų indėlį saugant gamtą ir ekologiją. Sodų bendrijų, bibliotekų, kaimų skelbimų lentose kabino skelbimus, kviečiančius visuomenę rūšiuoti atliekas. Tikime, kad MEPA jaunųjų ambasadorių Žaliosios lyderystės veikla nors maža dalele prisidės prie Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija