Vytenio Andriukaičio paskaita apie Stambulo konvenciją

Vytenis Andriukaitis, žinomas Lietuvos politikas, gydytojas ir buvęs Europos Komisijos narys, neseniai surengė paskaitą, kurioje aptarė tris aktualius ir svarbius klausimus: Stambulo konvenciją, Lietuvos konstituciją ir šeimos sąvokos reikšmę joje ir artėjančius Europos Parlamento rinkimus. Ši paskaita pritraukė daug dėmesio, nes buvo aktuali tiek teisiškai, tiek socialiai bei politiniu požiūriu.
Pirmoji paskaitos dalis buvo skirta Stambulo konvencijai – tarptautinei sutarčiai, kurios tikslas yra užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir smurtui artimoje aplinkoje. Andriukaitis išsamiai paaiškino, kas yra Stambulo konvencija, kokie jos pagrindiniai tikslai ir kokią reikšmę ji turi Lietuvos teisinei sistemai. Jis akcentavo, kad ši konvencija siekia užtikrinti moterų ir vyrų lygias teises bei kovoti su visomis smurto formomis, kurios dažnai pasitaiko šeimose ir artimoje aplinkoje.
Andriukaitis taip pat aptarė visuomenėje kylančias diskusijas ir kontroversijas dėl Stambulo konvencijos. Jis pabrėžė, kad konvencija yra būtina siekiant užtikrinti efektyvesnę apsaugą nuo smurto, tačiau pripažino, kad kai kurios jos nuostatos sulaukė prieštaringų vertinimų. Vis dėlto, jis išreiškė nuomonę, kad konvencija yra svarbus žingsnis siekiant visuomenės pažangos ir gerovės. Andriukaitis taip pat atkreipė dėmesį į kai kuriuos klaidingus supratimus apie konvenciją, pavyzdžiui, dėl „socialinės lyties“ sąvokos, ir paaiškino, kad šis terminas nėra susijęs su tradicinėmis vertybėmis, bet siekia apibrėžti ir kovoti su lyčių pagrindu atsirandančiu smurtu. Antroji paskaitos dalis buvo skirta Lietuvos Konstitucijai ir šeimos sąvokai. Andriukaitis, pabrėždamas Konstitucijos 38 straipsnį, kalbėjo apie santuokos ir šeimos apibrėžtį Konstitucijos III skirsnio 38 straipsnyje: „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją. Sutuoktinių teisės šeimoje lygios.“
Trečioji paskaitos dalis buvo skirta Europos Parlamento rinkimams, kurie yra svarbus įvykis ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos politiniame gyvenime. Andriukaitis, turėdamas didelę patirtį Europos politikoje, aptarė, kodėl šie rinkimai yra svarbūs ir kokie iššūkiai laukia Europos Sąjungos ateityje. Jis pabrėžė, kad Europos Parlamento rinkimai yra proga piliečiams išreikšti savo nuomonę ir dalyvauti demokratiniuose procesuose, kurie formuoja Europos politiką. Taip pat Andriukaitis paminėjo, kad Europos Parlamento rinkimai yra svarbūs siekiant stiprinti Europos Sąjungos vienybę ir demokratinius principus. Paskaitos pabaigoje Andriukaitis atsakė į dalyvių klausimus, kurie apėmė įvairias temas, nuo smurto prevencijos iki konstitucinių reformų ir Europos ateities vizijų.
Ačiū Vyteniui Andriukaičiui už nuostabią paskaitą

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija