Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija – Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorė

2019 – 2020 m.m. Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija įsitraukė į projektą „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (MEPA) ir tikėjosi, kad jai bus suteiktas ambasadorės vardas. Dalyvaudama projekte gimnazija ugdėsi bendruomenės pilietiškumą ir europietiškumą.
Įgyvendinant projekltą aktyvūs buvo vyresnieji ambasadoriai, kurie vedė pamokas ir buvo atsakingi už renginių organizavimą, ir jaunesnieji ambasadoriai – kūrybingi II – IV klasių mokiniai, kurie padėjo organizuoti renginius, įkurti ES informacijos centrą ir atliko kitus darbus, susijusius su projektu.
Projekto metu vyko teminės pamokos, renginiai – debatai, diskusijos, protmūšiai, paskaitos, rašinių ar piešinių konkursai ar pan. Darbą vainikavo gimnazijai įteikta projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ lentelė ir suteiktas mokyklos ambasadorės vardas. Gimnazijos bendruomenė džiaugiasi ir didžiuojasi šiuo pasiekimu.
Gimnazijos bendruomenė ir šiais mokslo metais yra pasiruošusi aktyviai įsitraukti į naujas projekto veiklas, stiprinti bendruomenės pilietiškumą ir europietiškumą.

Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija