Varžybos

Lapkričio 13 dieną Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos projekto MEPA ambasadorių komanda prisidėjo prie “Jurbarko Rotary klubo” ir Jurbarko P. Paulaičio šaulių 701-osios kuopos renginio “Šaudymas” organizavimo ir vykdymo. Renginio metu dalyviai tarpusavyje varžėsi įvairiose šaudymo rungtyse. MEPA jaunosios ambasadorės (Paulina Patašiūtė, Agnė Gaudinskaitė ir Augustė Kazlauskaitė) kvietė Jurbarko bendruomenę į renginį, dalindamos lankstinukus. Varžybų metu registravo dalyvius, pildė rezultatų protokolus bei dalino šaulių išvirtą košę. Renginio metu surinktos lėšos bus skiriamos iš nelaisvės grįžusiems Ukrainos kariams. Džiaugiamės prasmingai praleidę laiką bei prisidėję prie šaunios akcijos. Akcijos metu įgytą patirtį jaunosios ambasadorės pritaikys ateities renginių organizavime, skatindamos empatiją bei pilietiškus jausmus savo bendraamžių tarpe.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija