Tolerancijos diena

Lapkričio 16 d. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos MEPA komanda organizavo tolerancijos dienos minėjimą gimnazijoje.
Mokinius nuo pat ryto pasitiko jaunosios MEPA ambasadorės su interaktyvia užduotimi “Kas yra tolerancija?”.
MEPA projektą kuruojančios mokytojos Edita Černiauskienė, Lina Maskolaitienė, Augustė Vabalienė vedė pamokas integruodamos tolerancijos temą į anglų k., istorijos ir etikos pamokas. Pamokose mokiniai atliko užduotis anglų kalba, diskutavo, kalbėjo apie istorinius faktus (imperialistinė Europos šalių politika, JAV vykdyta rasinė politika, holokaustas ir kt.) ir tolerancijos svarbą ne tik kasdieniame, bet ir visuomeniniame-politiniame gyvenime.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija