Tartauinės žmogaus teisių dienos minėjimas Kauno taikomosios dailies mokykloje

Kauno taikomosios dailės mokyklos bendruomenė šią datą nuo gruodžio 10 d. minėjo visą savaitę. Istorijos, geografijos, lietuvių kalbos pamokose, klasės valandėlėse mokiniai diskutavo, stebėjo vaizdo medžiagą ir gilinosi į temas : „Žmogaus teisių gynimas- demokratijos išsaugojimo garantas“, (mok. E.Lasauskienė), „Už ką teikiama A.Sacharovo premija?“( mok. A.Bartulienė, D.Rainytė, R.Gavėnavičienė), „Kovotojai už žmogaus teises ir žmogiškas vertybes“ (mok. V. Griškevičienė), „Žmogaus teisių gynimas Lietuvoje ir pasaulyje. Diskusinio straipsnio teiginių formulavimas ir pagrindimas.“ (mok. J. Liekienė) . Taip dar kartą buvo patvirtinta žinia, kad Tarptautinės žmogaus teisės dienos minėjimas – tai kvietimas prisiminti, saugoti, branginti ir puoselėti didžiausią žmonijos laimėjimą – žmogaus teises, saugoti demokratiją.

Kauno taikomosios dailės mokykla