Tarptautinė žmogaus teisių diena

Gruodžio 16-17 dienomis mokykloje vyko MEPA projekto pamokos, skirtos Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti. 12 klasės mokiniai geografijos pamokoje ,,ES vertybės ir žmogaus teisės“ kartu su mokytoja E. Lasauskiene diskutavo apie pagrindines vertybes, kuriomis pagrįsta Europos Sąjunga. Pilietiškumo pagrindų pamokoje ,,Nuo tautos susirinkimo iki Europos Parlamento’’ 9 klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos J. Biveinienės, apžvelgė Europos parlamentinę demokratiją ir analizavo Europos Parlamento vaidmenį. 12 klasės mokiniai per istorijos pamoką kartu su mokytoja V. Griškevičiene diskutavo tema ,,Kuo panaši ir kuo skiriasi Baltarusijos kova už laisvę nuo Lietuvos nepriklausomybės siekių 1987-1991 m.“, o grupės valandėlės metu kartu su grupės vadove D. Rainyte paminėjo Tarptautinę žmogaus teisių dieną ir pagerbė Baltarusijos demokratinę opoziciją, kovojančią už savo šalies laisvę ir ateitį.
Tik žmogiškosios teisės ir laisvės užtikrina kiekvieno europiečio visavertį gyvenimą, – tokią savo nuomonę po užsiėmimų išsakė daugelis mokinių.

Kauno taikomosios dailės mokykla