Tarptautinė žmogaus teisių diena

Gimnazijos MEPA komanda intensyviai ruošėsi ir minėjo Tarptautinę žmogaus teisių dieną: rinkosi ir kūrė planą, kaip šią dieną minėti ir švęsti.
Pirmiausia, komanda nusprendė paruošti pristatymą apie gimnazijos MEPA komandą, jos veiklą ir taip skleisti žinią apie save. Antroji darbo dalis – pristatymas apie Tarptautinę žmogaus teisių dieną ir viktorina platformoje ,,kahoot”.
Jaunieji MEPA ambasadoriai gruodžio 8-9 dienomis lankėsi Mažeikių ,,Pavasario” ir ,,Ventos” progmnazijose ir 7-8 klasių moksleiviams vedė klasės valandėles: supažindino su Gabijos gimnazijos MEPA veikla, Visuotine žmonių teisių deklaracija, kada ir kodėl ji buvo priimta, kokios yra kiekvieno žmogaus teisės, kam ir už ką teikiama Sacharovo premija. Kaip įdėmiai klausėsi, moksleiviai suprato sužaidę ,,kaoot” žaidimą. Aktyviausi buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis.
Gruodžio 9 dieną jaunieji ambasadoriai ta pačia žinia dalijosi ir su savo, Gabijos gimnazijos, pirmokais.

Tiek progimnazijų moksleiviai, tiek gimnazistai suvokė, koks EP vaidmuo užtikrinant žmogaus teises, kaip svarbu ne tik turėti teisių, bet ir galėti jomis naudotis kasdien!

#mepaLietuva
Mažeikių Gabijos gimnazijos jaunieji ambasadoriai

Mažeikių Gabijos gimnazija