Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena

Užbaik viską šiandien, nes jie gali užbaigti viską rytoj.

Lapkričio 25 dieną yra minima kovos su smurtu prieš moteris diena. Smurtas prieš moteris bei smurtas artimoje aplinkoje tebėra vieni dažniausių žmogaus teisių bei laisvių pažeidimų visuomenėje, paliekantys ilgalaikes fizines ir psichologines pasekmes.

Norėdami paminėti šią dieną ir atkreipti dėmesį į rimtą visuomenės problemą, jaunieji ambasadoriai kartu su gimnazijos mokiniais bei teatro mokytoja parengė kūrybinį performansą. Performanso metu buvo rodomi plakatai, padaryti dorinio ugdymo pamokose, kai buvo kalbama apie smurtą. Jeigu matome, jaučiame, kad naudojamas smurtas, kiekvienas turėtume apie tai bent jau susimąstyti ir nelikti abejingais. Tik bendromis pastangomis galime sukurti aplinką, kurioje bet kokios formos smurto panaudojimas nebūtų toleruojamas.

Imkimės veiksmo dabar

Vaizdo įrašą kviečiame žiūrėti per pateiktą nuorodą.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija