“Tarp dviejų revoliucijų” – puikus filmas mokymui apie žmogaus teises.

Revoliucijos gali pastatyti naują pasaulį, tačiau dažnai jį ir sugriauna. Tokia buvo ir revoliucija Irane: sugriauti sugriovė, o naujasis pasaulis virto kalėjimu. Mūsų gimnazijos vyresniųjų ambasadorių komanda spalio 21 d. dalyvavo Nepatogaus kino festivalio kartu su Europos Parlamento biuro Lietuvoje surengtoje kino peržiūroje. Vyresnieji kolegos žiūrėjo filmą “Tarp dviejų revoliucijų”. Filmas padarė stiprų įspūdį, ir dar kartą priminė, kad žmogaus teisės ir jo laisvė yra didžiausios Europos ir viso vakarų pasaulio vertybės. Filmo temą puikiai aktualizavo Europos Parlamento narė Aušra Maldeikienė akcentuodama, kad žmogaus teisių srityje labai svarbi yra Europos Parlamento teikiama Sacharovo premija. Ir šiuometinės premijos skyrimas tapo geru kontekstu šio filmo tematikai: kovai už žmogaus laisvę ir už ypač moterų teises . Savo kalboje Maldeikienė pabrėžė, kad šiuolaikiniame pasaulyje laisvę reikia ginti ir saugoti, nes ji gali būti bet kada brutaliai atimta.
Filmo siužeto nepasakosim, tačiau pastebėsime – tai puiki medžiaga tiek istorijos pamokoms, tiek pamokoms apie žmogaus teises ir laisves.

Lavoriškių gimnazija