SPACE4US – projektas orientuotas į moterų lyderystės įgūdžių lavinimą

Projektas yra skirtas jaunoms merginoms įgalinti ir padėti joms atrasti bei plėtoti savo potencialą naudojant minkštuosius įgūdžius.

SPACE4US yra orientuotas į neformaliojo švietimo veiklas, kurios yra skirtos padėti jaunoms merginoms suprasti ir susidoroti su kasdieniais iššūkiais, kurie gali iškilti. Taikant įvairius metodus, tokius kaip diskusijos ir savęs atskleidimas, projektu siekiama padėti mergaitėms suprasti savo požiūrį į sudėtingas situacijas, kurios gali kilti jų bendraamžių aplinkoje, pavyzdžiui, patyčias.

Pagrindinis seminaro tikslas – skatinti jaunų merginų socialinę įtrauktį ir parodyti joms, kad jų balsas yra svarbus ir turi būti išgirstas įvairiais klausimais. Projekto tikslas – platesniu mastu suteikti jaunoms merginoms galimybę kalbėti ir būti išgirstoms bei padėti suprasti, kad jos gali pakeisti aplinkinį pasaulį.

Tad projektas SPACE4US yra vertinga galimybė jaunoms mergaitėms ugdyti įgūdžius ir pasitikėjimą savimi, kurių joms reikia norint įveikti paauglystės iššūkius ir tapti stipriomis bei nepriklausomomis. Suteikiant joms įrankius ir paramą, kurių joms reikia, norint suprasti sudėtingas situacijas ir jas spręsti, projektas padeda pasiruošti ateičiai ir tapti lyderėmis savo bendruomenėse.
Taigi, džiaugiamės, kad tokios iniciatyvos yra įgyvendinamos Kauno “Saulės” gimnazijoje.

Kauno „Saulės“ gimnazija