Seminaras Portugalijoje: kalbų mokymasis yra prioritetas ir kodėl svarbu apie tai susimąstyti

Šioje konferencijoje dalyvavo keturios atstovės iš Lietuvos: Kauno „Saulės“ gimnazijos mokytoja Rasa Sadlauskienė, mokyotoja Simona Briedienė iš Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, mokytoja Kristina Martinavičiūtė iš Vilniaus Gabrielės Petkevičiatės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro, ir mokytoja Giedre Raudonienė iš Telšių „Germanto“ progimnazijos.
Pagrindinis šio renginio tikslas – kurti partnerystes tarp institucijų iš keturių pakviestų dalyvauti sektorių, siekiant rengti projektus daugiakalbystės tema. Buvo pristatytos gairės ir informacija, skirta įkvėpti visus dalyvius, tiek turinčius patirties su tarptautiniais projektais ir jų plėtra, tiek tuos, kurie dar tik pradėjo savo kelią ieškodami patirties planuojant ir plėtojant europinių partnerysčių projektus.
Projekto vizija ir misija
Didėjant mobilumui Europos erdvėje daugiakalbystės klausimai reikalauja naujų požiūrių ne tik į mokymo(si) procesą, mokslinių tyrimų publikavimą ir komunikaciją, bet ir nacionalinės politikos pokyčių. Šis renginys suteikė dalyviams galimybę tyrinėti įrankius, padedančius dalyvauti programoje.
Seminaro tikslai buvo gan aukšti ir sutelkti į daugiakalbystės svarbos Europos mokyklose plėtrą. Kartu su konkrečiais ir praktiniais patarimais bei metodais, kaip įsitraukti į europinius projektus, buvo atsižvelgta ir į pagrindinę Erasmus+ vertybę: tarptautinių santykių vystymą tarp dalyvių ir ilgalaikį bendradarbiavimą. Tokiu būdu buvo siekiama užtikrinti tvirtus ryšius kartu su pradėtais vykdyti demonolingualizacijos procesais.
Seminarų metu gvildenta daugybė problemų, viena jų: įvarių kalbų gausa Europos Sąjungoje ir mažas suinteresuotumas mokytis daugiau nei dvi užsienio kalbas. ES kalbama 24 oficialiomis kalbomis, tačiau metams bėgant susiduriama su sunkumais suprasti kitas kalbas. Tad kaip niekad svarbu atsižvelgti į mūsų pasaulio kompleksiškumą ir didinti kalbų mokymąsi. Kokybiška ir dvikryptė komunikacija tarp ES narių – garantas, siekiant užtikrinti vertybėmis grįsta Europos Sąjungos veiklą.
Visgi, įdomu apžvelgti, kodėl šiam tarptautiniems mokymams buvo pasirinkta Lisabona? Atsakymas gan paprastas: daugiakalbystės tema artima visai šaliai – Portugalijai, kuri pasižymi atvirumu skirtingoms kultūroms ir kalboms šalims. Tad atsižvelgus į visus faktorius, buvo siekiama pasidalinti patirtimi su skirtingų šalių dalyviais, kurie bendrauti, atrasti naujas bendradarbiavimo kryptis, pažinti kitų kolegų patirtis buvo pakviesti kavos pertraukėlės ir pietų metu.
Taigi patirtis, įgyta „Language Policy and the European Strategies“ seminarų metu – neįkainojama ir aktuali toliau įgyvendinant MEPA projekto veiklas, kurios skarina tarpkultūriškumą, stiprina europinį identitetą, padeda geriau pažinti kitų kultūras. Portugalijos pavyzdys leido susidaryti tolimesnius ateities planus, plėtojant vieningos ir efektyviai komunikauojančios Europos Sąjungos idėją.

Kauno „Saulės“ gimnazija