Savanoriška iniciatyva – mokyklos vardatėvio kapavietės priežiūra

Mes, Kauno Prano Daunio ugdymo centro 9 b klasės mokiniai, norime pasidalinti savanoriškos
veiklos akimirkomis.
Mūsų centro vardatėvis – Pranas Daunys. rašytojas, pianistas, Lietuvos kariuomenės savanoris,
Lietuvos aklųjų organizuotos veiklos pradininkas, lietuviškosios Brailio abėcėlės sudarytojas.
Savanoriška iniciatyva mes prižiūrime jo kapavietę Petrašiūnų kapinėse: sodiname gėles, tvarkome kapavietę.
Mokiniai domisi P. Daunio asmenybe – rinko medžiagą, dalyvavo Nacionaliniame žaidimų kūrimo konkurse, pristatė tarptautinėje mokinių konferencijoje “Laisvės kelias istorijos tėkmėje” šią istorinę asmenybę.
P. Daunys parašė ir išleido tris novelių bei apysakų knygas.
Už nuopelnus tėvynei kaip Lietuvos savanoris LR prezidento 1928 m. gegužės 15 d. aktu apdovanotas pirmos rūšies trečiojo laipsnio Vyties Kryžiaus ordinu.
Kartu jis apdovanotas dviem – Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės – medaliais.
Pr. Daunys buvo pirmasis Lietuvos neregys, gavęs tokį aukštą valstybės apdovanojimą.

Kauno Prano Daunio ugdymo centras