SAUSIO LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA, „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“

Jau tradicija tapęs Sausio 13-osios įvykių minėjimas mūsų mokyklos neaplenkė ir šiais metais – minėjome jo 32 metų jubiliejų.

Dar šios įsimintinos dienos rytui neišaušus, kiekviename mokyklos kabinete ir koridoriuose plazdėjo uždegtos žvakelės. Kiekvienas mokyklos mokinys ir mokytojas dešimt pirmosios pamokos minučių skyrė prisiminti, pagerbti įvykius, sukrėtusius Lietuvą 1991 metų sausio 13-ąją. Kur daugiau, jei ne mūsų atmintyje, išliks visi laisvės gynėjai ne ginklu, bet maldomis ir dainomis gynę mūsų tėvynės laisvę? Kaip šios brangios atminties simbolį mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai šiandien įsisegė gėles – neužmirštuoles, kurias patys pagamino. Pirmojo aukšto foje buvo rodoma dokumentinė medžiaga, primenanti 1991 m. sausio įvykius.

Bet veiksmas vyko ne tik pirmajame aukšte, kiti moksleiviai, padedami mokytojos Irmos P., pynė pušų, eglių šakelių vainiką, kuris pakeitė tradicinę pynę, kuri trisdešimt metų iškilmingo minėjimo metu tradiciškai puošė paminklą Laisvės gynėjams Antakalnio kapinėse. Šiais metais mokiniai vežė vainiką, kurį papuošė neužmirštuolėmis. Šią veiklą inicijuoja ir remia gimnazijos direktorius J.Trypucki, todėl užsakytu autobusu dvidešimt gimnazistų važiavo pagerbti Laisvės gynėjų į iškilmingą renginį.

Kasmet vis daugiau mokinių įsitraukia į veiklas, vykstančias mokykloje šią įsimintiną dieną: ruošia prezentacijas, pristato artimųjų prisiminimus, piešia sausio įvykius, laisvę.

Ypač šauniai padirbėjo Ia,b moksleivės, todėl galiu drąsiai teigti, kad mūsų gimnazija ir toliau puoselės šias prasmingas, gražias tradicijas ir perduos jas ateities kartoms. Džiugu, kad mūsų gimnazijoje auga laisvę suvokianti ir mylinti karta.

Vilniaus Salininkų gimnazija