Renginys. Paskaita

Gegužės 15 dieną Vilniaus JuozoTallat Kelpšos konservatorijoje dalyvavo Lietuvos Jono Žemaičio
Karo akademijos pulkininkas leitenantas Ovidijus Pilitauskas, kuris I-IV gimnazijos klasių
mokiniams pravedė paskaitą apie ES socialines ir karines misijas. Paskaitoje -diskusijoje mokiniai
išsamiai susipažino su ES ir NATO vykdomomis misijomis, išsiaiškino, kokius klausimus ES
sprendžia gynybos srityje. Rusijos agresija prieš Ukrainą ir stiprėjančios globalios grėsmės lemia
poreikį Europos Sąjungai (ES) stiprinti savo saugumo ir gynybos politiką. Atsižvelgdami į dabarties
iššūkius, 2022 m. kovo 10–11 d.ES vadovai priėmė Versalio deklaraciją, kuria įsipareigojo gerokai
padidinti gynybos išlaidas, toliau investuoti į pajėgumus, būtinus visų rūšių misijoms ir operacijoms
vykdyti, skatinti civilinių, gynybos ir kosmoso mokslinių tyrimų ir inovacijų sinergijas. Nuo
2003 m. ES yra pradėjusi vykdyti daugiau kaip 30 bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP)
misijų ir operacijų. Paskaita susilaukė didelio mokinių dėmesio.

Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos konservatorija