Referatai apie ES

2019 – 2020 m. mokslo metų MEPA veiklas užbaigėme su gimnazijos II-ų klasių moksleivių darbais apie Europos Sąjungą.

Mokiniai rašė darbus pasirinktomis temomis: Europos Sąjungos vėliavos, ES valstybės narės, kas yra Europos Sąjunga, Europos Sąjungos plėtra.

Moksleiviai aprašė ES valstybių narių geografiją, istoriją, valdžią, nacionalines kalbas ir simboliką. Taip pat šalių vėliavas, jų reikšmes ir istorinę raidą. Rašiusieji apie ES gilinosi į Sąjungos susikūrimo istoriją, plėtrą, institucijas ir jų veiklą, narystės kriterijus. Taip pat minėtos ES vertybės, narystės nauda ES šalims.

Džiugu, jog daugelis įdėjo daug darbo bei pastangų, vieni atrado ES, o kiti dar labiau pagilino savo žinias. Šie darbai parodo mokinių norą plėsti savo akiratį, domėtis dabar aktualiomis temomis, tai, kas svarbu mums ir visai Europai. Tikimės, jog ši veikla atnešė naudos ir išliks mokinių atminty.

O visiems skaitantiems linkime šiltos ir turiningos vasaros! 🙂

#MEPALietuva #MEPAVarėna

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija