„Plastic Pirates – Go Europe“

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 4 ir 6 klasės mokiniai dalyvavo europiniame piliečių mokslo projekte „Plastic Pirates – Go Europe!“, kuris prasidėjo 2016 metais Vokietijoje, o 2022 m. sausio mėn. projektas, remiant Europos Komisijai, buvo pradėtas įgyvendinti ir kitose ES valstybėse narėse. Jo metu mokiniai rinko plastiko mėginius iš Nemuno upės ir pakrantės Veliuonos prieplaukos teritorijoje, nustatė vietovės koordinates ir dokumentavo rezultatus. Tada surinktus duomenis vertins mokslininkai. Mokinių tirta vietovė jau įtraukta į upių užterštumo plastiku ir kitomis šiukšlėmis žemėlapį.
Mokiniai buvo labai nustebinti, kad palyginti nedideliame plote rado labai daug nuorūkų, plastiko kamštelių, butelių, stiklo duženų. Buvo padaryta išvada, kad tai daugiausia neatsakingų poilsiautojų ir žvejų paliktos šiukšlės.
Ištyrę Nemuno upės ir pakrantės užterštumą, mokiniai mąstė, kaip išspręsti plastiko atliekų problemą savo vietovėje, kaip patys arba kartu su draugais ar šeima galėtų sumažinti dėl kasdienės veiklos susidarančių šiukšlių kiekį bei kokiais būdais tai galima atlikti.

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija