Pilietinio pasipriešinimo diena

Lietingą gegužės 16-ąją išsiruošėme į miestą. Šalia Vytauto Didžiojo gimnazijos yra S. Nėries gatvė. Dabartinio Klaipėdos muitinės pastato rūsyje yra kelios autentiškos patalpos, kurios buvo naudojamos KGB tardymams. Dvi patalpos – vienoje yra autentiška kalinimo kamera, kitoje įrengtas tardymo ir kankinimo kambarys. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus istorikas Saulius Karalius teigia, kad šiose patalpose buvo tardyta ir kalinama daugiau nei 8 tūkst. žmonių. Saugumiečiai čia juos tardydavo ir kalindavo nuo kelių mėnesių iki pusės metų. Vėliau, kai jiems būdavo sukuriama byla, juos išveždavo į Klaipėdos kalėjimą ar į bausmės atlikimo vietą.
Išeiname gatve tiesiai prie miesto geležinkelio stoties AdM draugijos (Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise) lėšomis ir pirmininko Uvės Jurgščio (Uwe Jurgsties) iniciatyva pastatyta skulptūra „Atsisveikinimas su Tėvyne“. Skulptūra įkūnija išeivių iš Rytų Prūsijos pasitraukimą iš gimtinės, prasidėjusį 1944 metais. Autoriai – skulptoriai Leo ir Renatė Janišovskiai (Janischowski) iš Štainfurto, o pats kūrinys – kraštiečių dovana gimtajam miestui jubiliejaus proga.
Pereiname į kitą gatvės pusę .Prie Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto pastato atidengta atminimo lenta kovotojui už Nepriklausomybę, partizanų vadui, brigados generolui Adolfui Ramanauskui-Vanagui. Prisiminėme ir jį.
Taip bevaikščiodami paminėjome pilietinio pasipriešinimo dieną…

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija