Paskaita “Jaunimo galimybės Europos Sąjungoje“

Sausio 22 dieną Vilniaus Salininkų gimnazijos mokiniams buvo organizuota paskaita „Jaunimo galimybės Europos Sąjungoje“. Paskaitoje dalyvavo Ia,b ir IVa,b gimnazijos klasių mokiniai su istorijos mokytojais. Paskaitą apie Europos Sąjungos aktualijas jaunimui skaitė Europos Sąjungos informacinio centro darbuotojas Lukas. Mokiniams patiko informatyvus pranešimas apie Europos Sąjungą. Jiems iš pradžių buvo trumpai priminta ES įsikūrimo istorija. Vėliau buvo akcentuojamos prioritetinės Europos Sąjungos sritys, aiškinami darnaus vystymosi tikslai. Paskaitos pabaigoje buvo akcentuojamos jaunimo galimybės Europoje. Mokiniai sužinojo, kad jie gali ne tik studijuodami dalyvauti įvairiose mainų programose jaunimui, bet ir savanoriauti skirtingose ES valstybėse ir veiklos srityse. Be to, paskaitoje paminėta, kad galima dalyvauti ir įvairiose stažuotėse, po kurių galima ieškoti darbo ES institucijose.

Vilniaus Salininkų gimnazija