Pamokų ciklas

MEPA projekto jaunesnieji ambasadoriai 2023 m. gegužės 24 dieną baigė pamokų vedimo ciklą, kuriame atsispindėjo ES istorija, tikslai, vertybės, ekonomika, gamtosauga, simbolika, svarba ir nauda Lietuvai įstojus į ES sudėtį. Viso per mokslo metus pravesta 15 pamokų, kuriose dalyvavo pradinio, pagrindinio ugdymo ir gimnazinių klasių moksleiviai. Jaunesniesiems ambasadoriams tai didelė patirtis vedant pamokas komunikuoti ir patiems praplėsti savo žinias.
Ačiū sakome mokytojams, kurie padėjo vesti pamokas!
Pamokoms vesti jaunieji ambasadoriai naudojo pateiktą MEPA metodinę medžiagą: žaidimus, filmukus ir kt., tai labai palengvino ruošimąsi pamokoms. Mokytojai matydami gerą, informatyvų, atsakingą ir pasitelkiantį įvairius metodus pasiruošimą pamokoms, jaunųjų ambasadorių veiklą įvertino labai gerai.
Pradinių klasių ir žemesnių pagrindinio ugdymo klasių mokiniams labai patiko praktinės – kūrybinės užduotys gaminant Europos Sąjungos simboliką, sudaryti ES šalių žemėlapį. Vyresnių gimnazinių klasių mokiniai vedamų pamokų metu drąsiai įsitraukdavo į diskusijas, protmūšius apie ES ekonomiką, vertybes, demokratijos svarbą ir piliečių teises.

Plutiškių gimnazija