Pamokų apie ES ciklas “Ąžuolyno” gimnazijoje

Pastebėjome, jog daugelio jaunesniųjų (1 – 2 klasių) moksleivių, besimokančių mūsų gimnazijoje, žinios apie Europos Sąjungą bei jos suteikiamas laisves nėra didelės, todėl mes, jaunesnieji ambasadoriai, nusprendėme pravesti pamokų ciklą apie ES. Tai buvo ilgalaikis projektas, kuris prasidėjo kovo viduryje ir baigėsi gegužės 14 d. Pamokos buvo pravestos visiems devintokams ir dešimtokams. Jų metu ne tik pasakojome apie Europos Sąjungos judėjimo laisves, jos susiformavimo pradžią, dabartinius įvykius, bet ir vedėme diskusiją apie ES mums teikiamas naudas. Po pagrindinės pamokos dalies gimnazistai galėjo pademonstruoti savo žinias ir atsakyti į įvairius mūsų sugalvotus klausimus “Kahoot” platformoje. Visų pamokų pabaigoje apklausėme mokinius, ar jiems patiko pamoka ir ar norėtų panašios veiklos ateityje. Apie 90% respondentų atsakė, jog pamoka patiko, buvo naudinga ir įdomi. Džiugu, jog pamokų ciklas praėjo be nesklandumų ir nuotolinis mokymas nesutrukdė atlikti šios mūsų iniciatyvos.

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija