Pamokos Žmogaus teisių dienai paminėti Alytaus Jotvingių gimnazijoje

Alytaus Jotvingių gimnazijoje vyko pilietiškumo pamokos, skirtos Žmogaus teisių dienai paminėti. Pamokas nuotoliniu būdu vedė Europos jaunimo komandos nariai Vakarė Saulėnaitė ir Kristijonas Raibužis. Pamokose mokiniai sužinojo, kaip atsirado žmogaus teisės, kokios yra probleminės žmogaus teisių sritys.

Buvo aptarta vis dar pasaulyje pasitaikantys homofobiški įstatymai, žmogaus teisių pažeidimai. Lektoriai pasakojo ir apie šiais laikais garsiausiai nuskambėjusius žmogaus teisių pažeidimus pasaulyje.
Žmogaus teisės – universalios subjektinės teisės, priklausančios be išimties ir vienodai kiekvienam žmogui, nepriklausančios nuo teisinės sistemos ar kitų vietinių veiksnių. 1948 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinė Asamblėja priėmė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Tai buvo pirmasis istorijoje tarptautinis dokumentas, visuotinai pripažįstantis, kad visi žmonės nuo pat gimimo turi vienodas teises ir laisves (aktas išverstas į 360 kalbų). Iniciatyvą gruodžio 10 d. atminti 1950 m. iškėlė Jungtinės Tautos. Visų žmonių lygybę Lietuvoje garantuoja aukščiausias šalies teisės aktas – Konstitucija, kurios 29 straipsnis skelbia, kad žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.
Virginija Svinkūnienė

Alytaus Jotvingių gimnazija