Pamokos, skirtos žmogaus teisėms Panevėžio „Minties“ gimnazijoje

Panevėžio „Minties“ gimnazijoje jau tradicinės tapo integruotos pilietiškumo ugdymo ir anglų k. pamokos, skirtos Žmogaus teisių dienai, minimai gruodžio 10 d. Šios integruotos pamokos tradiciškai skirtos gimnazijos pirmokams.
Anglų kalbos pamokoje I-ų kl. mokiniai susipažino su Žmogaus teisėmis, peržiūrėjo video pristatymą Universal declaration of human rights (Visuotinė žmogaus teisių deklaracija), diskutavo, kokios jų, paauglių akimis, yra svarbiausios žmogaus teisės. Mokiniai įvardino teisę gimti, būti laisviems, turėti šeimą, mokytis t.t. Po to mokiniams buvo pasiūlyta pažvelgti į pamokos temą kūrybiškai ir, naudojant dizaino programą Canva.com, sukurti plakatą apie vieną pasirinktą žmogaus teisę. Aptarėme, kad plakatas turi kalbėti ne tik žodžiais, bet ir vaizdu.
Per pilietiškumo ugdymo pamoką didžiausias dėmesys buvo skirtas A. Sacharovo premijai, kuri šiais metais buvo įteikta Baltarusijos opozicijai. Mokiniai diskutavo apie demokratinių rinkimų svarbą, žodžio, spaudos, susirinkimų laisves, aptarta Europos Sąjungos pozicija Baltarusijos valdžios institucijų atžvilgiu. Pamoka baigta Baltarusijos opozicijos lyderės S. Cichanauskajos žodžiais: „Mes jau daugiau nebebijome. Baltarusija pakils kaip feniksas iš pelenų. Aš labai didžiuojuosi savo žmonėmis ir tikiuosi, kad Konstantinas Kalinauskas didžiuotųsi mumis“.
Mokytojos J. Ivanauskienė, A. Sučylienė

Panevėžio „Minties“ gimnazija