Pamokos apie migraciją

Vilniaus Salininkų gimnazijoje I a, b klasių mokiniai analizavo skirtingais aspektais tema: „Migracija“. Mokiniai suprato, kad migracija – tai žmonių judėjimas iš vienos vietos į kitą, Lietuvai yra kelios naudingos perspektyvos. Pirma – emigracija gali sumažinti nedarbą ir skatinti ekonominį augimą per pinigų siuntimus ir investicijas. Antra – imigracija atneša naujų talentų, įgūdžių ir idėjų, kurios gali skatinti inovacijas ir ekonomikos plėtrą. Be to, imigrantai gali papildyti trūkstančiais įvairias darbo jėgos sritis, prisidedant prie šalies vystymosi. Visoje šioje dinamikoje migracija ne tik prisideda prie ekonominės gerovės, bet ir skatina kultūrinį įvairovės augimą bei tarpkultūrinį supratimą, kurie yra svarbūs bendrai visuomenės raidai. Bet migracijos yra ir neigiamos pasekmės. Mokiniai pastebėjo pokyčius, kurie įvyko dėl Europos Parlamento spendimų, kaip sumažėjo imigrantų skaičius į Europos Sąjungą nuo 2015 metų iki 2023 metų. Mokiniai įsiaiškino kas yra „FRONTEX“. Mokiniai skaitydami EP paruoštus dokumentus analizavo kokie darbai padaryti: https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/eu-migration-policy/eu-migration-asylum-reform-pact. Mokiniai suprato skirtumą tarp nelegalių migrantų, pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų. Išsiaiškino, kur Lietuvoje gyveno ir dabar gyvena pabėgėliai, kokios jų gyvenimo sąlygos. Mokiniai pasigilino savo žinias tema „Migracija“

Vilniaus Salininkų gimnazija