Pamokos apie klimato kaitą Varėnos „Ąžuolo” gimnazijoje

Nebūkime abejingi, saugokime gamtą ir aplinką!

Klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimas kelia grėsmę Europai ir pasauliui. Tai problema, kuri liečia kiekvieną gyvą organizmą šioje planetoje. Spartus vandenyno lygio kilimas, vegetacijos kaita, sausrų intensyvėjimas, kritulių kiekio pasikeitimas, dažnesni upių potvyniai, tropiniai ciklonai, viesulai, liūtys, speigai, miškų gaisrai ir karščio bangos – tai yra klimato kaitos padariniai. Tam, kad galėtume visa tai sustabdyti, turime imtis veiksmų. Ne visi žmonės supranta arba nesigilina į šios problemos svarbą, todėl dažnai ignoruoja patarimus ir net patys to nežinodami prisideda prie mūsų planetos naikinimo. MEPA jaunieji ambasadoriai Andrius Kamarauskas ir Emilija Brakauskaitė parengė pateiktis, kurias pristatė Varėnos „Ąžuolo” gimnazijos I-II kl. mokiniams. Pristatymo metu buvo kalbama apie klimato kaitą, jos poveikį aplinkai bei „Žaliąjį kursą”. Žinias įtvirtinti padėjo smagi viktorina.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija