Pamoka “Žemė – opi problema”

Kovo 23 dieną Vilniaus Salininkų gimnazijoje įvyko integruota – geografijos – pilietiškumo pagrindų pamoka. Kurioje dalyvavo I b ir II a gimnazijos klasių mokiniai.

Pamoka buvo skirta Žemės dienai paminėti.

Mokiniai ruošė pristatymus apie „Žemės dieną“, „Žemės taršos problemas“, „Žemės gražiausias vietas“. Savo mintis išreiškė piešiniuose skirtuose „Žemės dienai“.

Mokiniai, pamokos metu, pildė minčių žemėlapius: „Kas teršia Žemę?“. Aktyviai ir argumentuotai dalyvavo diskusijoje, įvardino Žemės taršos problemas ir pasekmes.

Po savo darbų pristatymo mokiniai žinias įtvirtino Kahoot programėlės pagalba.

Mokiniai po pamokos išėjo su giliais įsitikinimais, kad, tik jų pastangų dėka, Žemės planeta turi ateitį. Jie gali kiekvienas prisidėti prie mūsų planetos išsaugojimo, tai – jų pilietinė pareiga.

Vilniaus Salininkų gimnazija